www. bk-medjumurje.hr

P O Z I V

Pozivamo Vas da sudjelujete u radu 27. Godišnje skupštine Badmintonskog kluba
“Međimurje” Čakovec.
Skupština će se održati u prostorijama dvorane Ekonomske i trgovačke škole
Čakovec u subotu 23.veljače 2019. u 13.30 sati.
Dnevni red Skupštine :
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine
– radnog predsjedništva – predsjednik i 2 člana
– zapisničara i 2 ovjeritelja zapisnika
3. Izvješće o :
– radu kluba u protekloj 2018. godini
– financijskom poslovanju kluba u 2018. godini
– rasprava i usvajanje izvješća
4. Prijedlog plana rada i financijskog plana kluba za 2019. godinu
– rasprava i usvajanje planova
5. Dodjela Godišnjih nagrada Kluba za 2018. godinu
6. Ostalo

U Čakovcu, 05.02.2019.

Predsjednik Kluba
Danijel Zadravec

bad.dob.GN BKMČ 2018

bad.financijski plan 2019. godinu

bad.plan.god.2019

bad.financijski izvještaj 1.1.-31.12.2018. godinu

bad.izvj.2018

bad.poziv G skupština kluba2019