Pozivamo Vas da sudjelujete u radu 28. Godišnje skupštine Badmintonskog kluba “Međimurje” Čakovec.

Skupština će se održati u prostorijama dvorane Ekonomske i trgovačke škole Čakovec u subotu, 22.veljače 2020. u 13.30 sati.

Dnevni red Skupštine :

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela Skupštine
  • radnog predsjedništva – predsjednik i 2 člana
  • zapisničara i 2 ovjeritelja zapisnika
 3. Izvješće o:
  • radu kluba u protekloj 2019. godini
  • financijskom poslovanju kluba u 2019. godini
  • rasprava i usvajanje izvješća
 4. Prijedlog plana rada i financijskog plana kluba za 2020. godinu
  • rasprava i usvajanje planova
 5. Dodjela Godišnjih nagrada Kluba za 2019. godinu
 6. Ostalo

 

U Čakovcu, 03.02.2020.

Predsjednik Kluba

Danijel Zadravec

Prilozi: