OPĆI  USTROJ  I  DUŽNOSNICI  KLUBA

 

                          BADMINTONSKI KLUB “MEĐIMURJE” ČAKOVEC

Osnovan je 08.08.1992. u Čakovcu

U članstvu HBS-a od 1993.godine

 

Sjedište kluba:   Buzovečka 21,Čakovec

HR – 40000 Čakovec

tel / fax: 040  365-094

gsm : 098 241 230

internetska stranica : www. bk-medjimurje.hr

elektronska pošta :  tajnik@bk-medjimurje.hr

predsjednik@bk-medjimurje.hr

žiro-račun : PBZ  HR  34  2340009 – 1116008964

matični broj : 0146781

OIB:12924828270

 

UPRAVNA TIJELA KLUBA

SKUPŠTINA

IZVRŠNI ODBOR

PREDSJEDNIK  KLUBA

TAJNIK KLUBA

DOPREDSJEDNIK KLUBA

 

SKUPŠTINA  KLUBA

– najviše tijelo Kluba

– upravlja poslovima Kluba

– čine je svi  punoljetni evidentirani članovi Kluba koji imaju pravo glasa

 

IZVRŠNI ODBOR  KLUBA

– obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene Statutom Kluba

– IO ima 5 članova

Članovi IO Kluba:

 

DANIJEL ZADRAVEC – predsjednik Kluba i IO Kluba

Dr.V. Žganca 40, 40000 Čakovec

tel / fax : 040-363-765

gsm:  091 131 1911

e-mail : danijel.zadravec@ck.t-com.hr ili predsjednik@bk-medjimurje.hr

 

RADOVAN  PETROVIĆ – član IO

Ivana Lalanguea 4, 42000 Varaždin

gsm: 098 542 154

e-mail : radovanpe@gmail.com

TOMISLAV GRUBIĆ –  tajnik Kluba

Buzovečka 21,  40, 40000 Čakovec

tel/fax: 040-365-094

gsm:  098-241-230

e-mail : tomislav.grubic1@ck.t-com.hr ili  tajnik@bk-medjimurje.hr

 

 

KARLO KOMARČIĆ –član IO

M.Tita 14, 40000  Šenkovec

tel: 040-343-777

gsm: 098-970-57-35

e-mail : slint2610@gmail.com

 

NIKOLA ŠOŠTARIĆ  – dopredsjednik Kluba

Vukovarska 9,  40000 Čakovec

gsm:  098-327-316

e-mail: nikolasoska@gmail.com

 

PREDSJEDNIK  KLUBA

– bira se iz sastava članova Skupštine udruge na mandat od 4 godine.

– predstavlja i zastupa Klub u okviru nadležnosti utvrđenim Statutom Kluba

 

DOPREDSJEDNIK KLUBA

-bira se iz sastava IO kluba na prijedlog predsjednika Kluba na mandate od 4 godine. Klub ima jednog dopredsjednika.

-zamjenjuje predsjednika u svim poslovima u slučaju spriječenosti prema Statutu Kluba.

 

TAJNIK KLUBA

-bira se iz sastava IO kluba na prijedlog predsjednika Kluba na mandat od 4 godine.

-predstavlja i zastupa Klub te izvršava zadatke prema Statutu Kluba

 

DOSADAŠNJI DUŽNOSNICI KLUBA:

 

PREDSJEDNICI  KLUBA :

 

1992 – 1996   ZVONIMIR JEMBRIH

1996 – 1997   DAMIR ŠILEC

1997 – 2005   TOMISLAV GRUBIĆ

2005               DANIJEL  ZADRAVEC

 

DOPREDSJEDNICI    KLUBA :

 

1996 – 2001   DANIJEL ZADRAVEC

1996 – 2005   ŽELJKO HREBAK

2001 – 2009   RADOVAN PETROVIĆ

2005 – 2007   IVA  DRAGIČEVIĆ

2009 – 2013   KARLO KOMARČIĆ

2013 –            NIKOLA  ŠOŠTARIĆ

 

TAJNICI  KLUBA :

 

1992 – 2001   RADOVAN  PETROVIĆ

2001 – 2005    DANIJEL  ZADRAVEC

2005                TOMISLAV  GRUBIĆ