OPĆI  USTROJ  I  DUŽNOSNICI  KLUBA

           BADMINTONSKI KLUB “MEĐIMURJE” ČAKOVEC

 

-osnovan je 08.08.1992. u Čakovcu

-u članstvu HBS-a od 1993.godine

 

-sjedište kluba:   Buzovečka 21,Čakovec

                             HR – 40000 Čakovec

tel / fax: 040  365-094

gsm : 098 241 230

internetska stranica : www. bk-medjimurje.hr

elektronska pošta :  tajnik@bk-medjimurje.hr

predsjednik@bk-medjimurje.hr

žiro-račun : PBZ  HR  34  2340009 – 1116008964

matični broj : 0146781

OIB:12924828270

 

UPRAVNA TIJELA KLUBA

SKUPŠTINA

IZVRŠNI ODBOR

PREDSJEDNIK  KLUBA

TAJNIK KLUBA

DOPREDSJEDNIK KLUBA

 

SKUPŠTINA  KLUBA

– najviše tijelo Kluba

– upravlja poslovima Kluba

– čine je svi  punoljetni evidentirani članovi Kluba koji imaju pravo glasa

 

IZVRŠNI ODBOR  KLUBA

– obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene Statutom Kluba

– IO ima 5 članova

 

ČLANOVI IO KLUBA:

DANIJEL ZADRAVEC – predsjednik Kluba i IO Kluba

Dr.V. Žganca 40, 40000 Čakovec

gsm:  091 131 1911

e-mail : danijel.zadravec@ck.t-com.hr ili predsjednik@bk-medjimurje.hr

TOMISLAV GRUBIĆ –  tajnik Kluba

Buzovečka 21,  40, 40000 Čakovec

tel/fax: 040-365-094

gsm:  098-241-230

e-mail : tomislav.grubic1@ck.t-com.hr ili  tajnik@bk-medjimurje.hr

EMILIJA TALAN  – dopredsjednica Kluba

Palinovec 233

gsm:  098 946 2522

e-mail: vadlja.ema@gmail.com

FILIP VADLJA –član IO

A.Cesarca 1b,40000 Čakovec

gsm: 098 852 410

e-mail : filip.vadlja@gmail.com

RADOVAN  PETROVIĆ – član IO

Ivana Lalanguea 4, 42000 Varaždin

gsm: 098 542 154

e-mail : radovanpe@gmail.com

 

PREDSJEDNIK  KLUBA

– bira se iz sastava članova Skupštine udruge na mandat od 4 godine.

– predstavlja i zastupa Klub u okviru nadležnosti utvrđenim Statutom Kluba

 

DOPREDSJEDNIK KLUBA

-bira se iz sastava IO kluba na prijedlog predsjednika Kluba na mandate od 4 godine. Klub ima jednog dopredsjednika.

-zamjenjuje predsjednika u svim poslovima u slučaju spriječenosti prema Statutu Kluba.

 

TAJNIK KLUBA

-bira se iz sastava IO kluba na prijedlog predsjednika Kluba na mandat od 4 godine.

-predstavlja i zastupa Klub te izvršava zadatke prema Statutu Kluba

 

DOSADAŠNJI DUŽNOSNICI KLUBA:

PREDSJEDNICI  KLUBA :

1992 – 1996   ZVONIMIR JEMBRIH

1996 – 1997   DAMIR ŠILEC

1997 – 2005   TOMISLAV GRUBIĆ

2005               DANIJEL  ZADRAVEC

DOPREDSJEDNICI    KLUBA :

1996 – 2001   DANIJEL ZADRAVEC

1996 – 2005   ŽELJKO HREBAK

2001 – 2009   RADOVAN PETROVIĆ

2005 – 2007   IVA  DRAGIČEVIĆ

2009 – 2013   KARLO KOMARČIĆ

2013 – 2017   NIKOLA  ŠOŠTARIĆ

2017           EMILIJA TALAN

TAJNICI  KLUBA :

1992 – 2001   RADOVAN  PETROVIĆ

2001 – 2005    DANIJEL  ZADRAVEC

2005                TOMISLAV  GRUBIĆ